VISION

Visionen er at LILLE-GRYN er et sted, der skaber helle for børn, så de kan få plads til at vokse.

Et sted hvor børnene ikke bliver svigtet.

For at dette helle kan etableres, så er personalet nød til at tage ansvar for sig selv, med dette menes at de tager deres, faglige og personlig visdom til sig og udlever dette overfor børnene.

Et helle er lig med leg -  for leg er udviklende.

Der arbejdes i et åbent forum hvor refleksion er altafgørende,  da dette skaber klarhed og udvikling.

Dette med afsæt i at børn ikke gør hvad de voksne siger, men hvad de voksne gør.

Dermed bliver de voksne nød til at tage ansvar for sig selv, for at blive et tydeligt spejl for børnene.

Børnene har brug for at være i en social sammenhæng, de har brug for at afprøve sig selv,  for at dette kan ske kræves:

 • tryghed.
 • at de bliver set og hørt
 • at der drages omsorg for hinanden, ved at sige til og fra
 • det at de afprøver hinanden
 • struktur og rytme

Det tilstræbes at voksne hele tiden ”ser på ny” det vil sige at børnene respekteres og genopdages i takt med at hverdagen udleves.

De vigtigste visionelle pejlepunkter for LILLE-GRYN er:

 • Menneskelig vækst
 • Udvikling
 • Ansvarlighed for sig selv og andre
 • Glæde
 • Kreativitet
 • Ærlighed
 • Tolerance

 

Med disse visionelle pejlepunker for øje, muliggøres det at LILLE-GRYN hele tiden er i vækst, for det enkelte barn og for institutionen som helhed.