Søg Plads

Børnehaven optager børn efter de af bestyrelsen besluttede optagelseskriterier som er beskrevet i visitationsreglerne. Dokumentet er tilgængeligt her på hjemmesiden.

Ansøgning om pasning og optagelse på venteliste.

Ansøgning skal ske skriftligt til Lille-Gryn via formularen ”Ansøgning” på denne hjemmeside.
Senest 14 dage efter du har skrevet dit barn op, sender Lille-Gryn en skriftlig bekræftelse, samt oplysning om optagelse på venteliste.

Dette er din dokumentation for at dit barn er optaget på ventelisten, hvis du ikke modtager denne bekræftelse, bedes du tage kontakt til Lille-Gryn – dette er dit ansvar.

Læs mere om optagelseskriterierne nedenfor formularen på denne side.

ANSØGNING

OM OPTAGELSE I DAGINSTITUTIONEN LILLE-GRYN

Hvis vi ikke bekræfter indskrivningen inden 14 dage, så kontakt os gerne på mail eller telefon.

Behovsdato.

Når du søger om en plads til dit barn, skal du angive en behovsdato, som er den start dato, hvorfra du ønsker, pasning af barnet. I Bornholms Regionskommune er gældende regler for optag, den måned hvor barnet bliver 3 år.

Anciennitet efter indmeldelsesdato.

Dit barn får anciennitet efter indmeldelsesdato. Det vil sige fra den dato Lille-Gryn har modtaget din ansøgning om pasning. Ancienniteten har betydning i de situationer hvor flere børn har samme behovsdato men Lille-Gryn pga. normeringen ikke kan imødekomme alles ønsker om plads.

Søskendehensyn.

I Lille-Gryn tages der søskendehensyn, men Lille-Gryn har ikke søskendegaranti. Det vil sige, at du ikke kan være sikker på, at dit barn får plads med sine søskende.

Tildeling af plads.

Tildeling af pladser sker efter barnets behovsdato, samt indmeldelsesdato.

I Lille-Gryn tages der søskendehensyn, som betyder, at ledige pladser i første omgang vil blive tilbudt børn, der har søskende i børnehaven.

Dernæst er det indmeldelsesdato, der afgør, hvem der får tilbudt en ledig plads. Det vil sige, hvis to børn har sammen behovsdato, er det som hovedregel det barn med tidligst indmeldelsesdatodato/højeste anciennitet, der får tilbudt plads først, med mindre det andet barn har søskende i børnehaven.

Søskendehensyn prioriteres således:

A: Søskende af børn som er indskrevet i børnehaven vil få fortrinsret

B: Søskende af børn som har været, indskrevet i børnehaven vil være 2 prioritet

C: Indmeldelsesdato vil i dette tilfælde være 3 prioritet

 

Tilbud om plads.

2 måneder før behovsdatoen vil du modtage skriftligt tilbud om plads, selvfølgelig med afsæt i at vi faktisk kan tilbyde, dit barn en plads på den pågældende dato.

Når du har modtaget tilbuddet, skal vi høre fra dig hurtigst muligt, og senest inden for 7 dage. Hvis du siger nej til pladsen, eller hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at du ikke har behov for pladsen. Derefter vil du blive slettet fra ventelisten.

Hvis du herefter får behov for pasning, skal du opskrives på ny og får dermed ny anciennitets dato

 

Afslag om plads.

2 måneder før behovsdatoen vil du modtage skriftligt afslag om plads.
Ønsker du fortsat at være skrevet op, kan du vælge at blive stående på ventelisten ved at kontakte børnehaven ellers slettes du af denne.

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt, med to måneders varsel til den 1 eller 15 i måneden.

Yderligere.

Bestyrelsen for Natur og musikbørnehaven Lille-Gryn, forbeholder sig ret til at fravige prioriteringsprincipperne, som er skrevet i dokumentet Visitationsregler for Natur & musikbørnehaven Lille-Gryn.
Dette kan ske hvis det vurderes at der forekommer en uhensigtsmæssig skæv køns- eller aldersfordeling – med afsæt i børnenes indbyrdes trivsel.