EVNER & FÆRDIGHEDER

Til udførelse og udfyldelse af de beskrevne, værdier og overbevisninger, lægger vi i LILLE-GRYN vægt på udførelse i følgende hovedområder.

Økologisk , varierende og rig kost. Der som udgangspunkt tilberedes i institutionen af personale og børn.

Opdagelse via musik og sang, som på dagligt plan udleves med børnene.

Naturen og dens mangfoldighed. Her vejleder, formidler og lærer vi børnene om naturen, dyrene, blomster, årstiderne, jorden – alt er i spil og alt kan opdages.

 

Bæredygtighed via helhedsorienterede projekter. Alt fra bygning af ny bro, toiletter i naturen, regnvandsopsamling –  alle projekter hvor børnene inddrages, i det omfang det er muligt og derved lærer om et liv, en hverdag drevet i og af bæredygtighed.

Forældre samarbejdet er grundlaget for at børnehaven eksisterer.

Disse hoved områder bakkes op at et rigt liv i og omkring børnehaven. Et liv der tager udgangspunkt i den enkelte og hele tiden opfordrer til nærvær , leg og opdagelse af muligheder.